Vivian D. Nilsen

Vivian D. Nilsen

Vivian D. Nilsen er førstelektor i pedagogikk og spesialpedagogikk ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Hun har erfaring fra grunnskolen både som lærer, spesialpedagog og rektor. Nilsen er medforfatter i flere av bindene i bokserien Barn og unges læringsmiljø og er i tillegg redaktør av Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen (2014).

Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen

Vivian D. Nilsen (red.)
Utgivelsesår: 2014

Barn og unges læringsmiljø 4

Med vekt på lærevansker
Richard Haugen (red.)
Utgivelsesår: 2010

Barn og unges læringsmiljø 3

Med vekt på sosiale og emosjonelle vansker
Richard Haugen (red.)
Utgivelsesår: 2008