Lena Victoria Nordheim

Lena Victoria Nordheim

Lena Nordheim er høgskolelektor og stipendiat ved Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen. Hun har masterutdanning i bibliotek- og informasjonsfag og mellomfag i tysk.

Jobb kunnskapsbasert!

En arbeidsbok
Monica Nortvedt, Gro Jamtvedt, Birgitte Graverholt, Liv Merete Reinar og Lena Nordheim
Utgivelsesår: 2012