Liv Merete Reinar

Liv Merete Reinar

Liv Merete Reinar er utdannet jordmor og har en Master of science in primary care.

Hun er ansatt som forskningsleder ved Seksjon for primærhelsetjenesten, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Jobb kunnskapsbasert!

En arbeidsbok
Monica Nortvedt, Gro Jamtvedt, Birgitte Graverholt, Liv Merete Reinar og Lena Nordheim
Utgivelsesår: 2012

Jordmorboka

Ansvar, funksjon og arbeidsområde
Anne Brunstad og Eva Tegnander (red.)
Utgivelsesår: 2010