Gro Jamtvedt

Gro Jamtvedt

Gro Jamtvedt er avdelingsdirektør ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, der hun leder arbeidet med systematiske oversikter og metodevurderinger. Hun har også en bistilling som professor ved Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen. Jamtvedt er utdannet fysioterapeut, har mastergrad i «Public Health» og doktorgrad i kvalitetsmåling. Som en del av arbeidet på senteret har hun vært med på utviklingen av masterstudiet i kunnskapsbasert praksis, har bidratt i lærebøker innen sykepleie og vært med på å utvikle undervisningsmateriell. Hun har spesiell interesse for implementeringsforskning, brukermedvirkning i forskning og forskningspolitikk. Jamtvedt er medforfatter i flere Cochrane-oversikter og i lærebøker om kunnskapsbasert praksis.

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 1
Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)
Utgivelsesår: 2015

Jobb kunnskapsbasert!

En arbeidsbok
Monica Nortvedt, Gro Jamtvedt, Birgitte Graverholt, Liv Merete Reinar og Lena Nordheim
Utgivelsesår: 2012