Kristin Måleng

Kristin Måleng

Kristin Måleng har bakgrunn som allmennlærer og har lang undervisningserfaring innen matematikk på mellomtrinnet. Nå er hun inspektør ved Son skole i Vestby kommune. I tillegg leder hun en arbeidsgruppe som skal forbedre matematikkresultatene i Vestby kommune. Hun holder også kurs for matematikklærere.

Radius 6B Grunnbok

Kristin Måleng, Vibeke Saltnes Olsen, Jan Erik Gulbrandsen og Randi Løchsen

Radius 6B Lærerens bok

Kristin Måleng, Vibeke Saltnes Olsen, Jan Erik Gulbrandsen og Randi Løchsen

Radius 5-7 Digital Elevnettsted

Gratis tilleggsressurs uten innlogging
Kristin Måleng og Vibeke Saltnes Olsen

Radius 6 Oppgåvebok

Kristin Måleng, Vibeke Saltnes Olsen, Jan Erik Gulbrandsen og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2016

Radius 6B Grunnbok

Kristin Måleng, Vibeke Saltnes Olsen, Jan Erik Gulbrandsen og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2016

Radius 6 Oppgavebok

Kristin Måleng, Vibeke Saltnes Olsen, Jan Erik Gulbrandsen og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2016

Radius 6A Lærerens bok

Kristin Måleng, Vibeke Saltnes Olsen, Jan Erik Gulbrandsen og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2016

Radius 5B Lærerens bok

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen, Kristin Måleng og Vibeke Saltnes Olsen
Utgivelsesår: 2015

Radius 6A Grunnbok

Kristin Måleng, Vibeke Saltnes Olsen, Jan Erik Gulbrandsen og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2015

Radius 6A Grunnbok

Kristin Måleng, Vibeke Saltnes Olsen, Jan Erik Gulbrandsen og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2015

Radius 5B Grunnbok

Hafnor Dahl, Gulbrandsen, Løchsen, Måleng, Nohr og Saltnes Olsen
Utgivelsesår: 2015

Radius 5 Oppgåvebok

Gulbrandsen, Løchsen, Måleng og Saltnes Olsen
Utgivelsesår: 2015

Radius 5-7 Digital (lærerlisens)

Kristin Måleng og Vibeke Saltnes Olsen
Utgivelsesår: 2015

Radius 5A Lærerens bok

Gulbrandsen, Løchsen, Måleng og Saltnes Olsen
Utgivelsesår: 2015

Radius 5B Grunnbok

Hafnor Dahl, Gulbrandsen, Løchsen, Måleng, Nohr og Saltnes Olsen
Utgivelsesår: 2015

Radius 5 Oppgavebok

Gulbrandsen, Løchsen, Måleng og Saltnes Olsen
Utgivelsesår: 2015

Radius 5A Grunnbok

Hafnor Dahl, Gulbrandsen, Løchsen, Måleng, Nohr og Saltnes Olsen
Utgivelsesår: 2014

Radius 5A Grunnbok

Hafnor Dahl, Gulbrandsen, Løchsen, Måleng, Nohr og Saltnes Olsen
Utgivelsesår: 2014