Elin Askeland

Elin Askeland

Elin Askeland er ansatt som fagbioingeniør ved Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB), Haukeland Universitetssykehus. Askeland er medforfatter på boken Blodprøvetaking i praksis.

Blodprøvetaking i praksis

Astrid-Mette Husøy (red.)
Utgivelsesår: 2013