Merete Knudsen Litleskare

Merete Knudsen Litleskare

Merete Knudsen Litleskare arbeider som fagbioingeniør ved LKB-Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus.

Blodprøvetaking i praksis

Astrid-Mette Husøy (red.)
Utgivelsesår: 2013