Grete Rustan Knudsen

Grete Rustan Knudsen

Grete Rustan Knudsen arbeider som spesialbioingeniør ved laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus.

Blodprøvetaking i praksis

Astrid-Mette Husøy (red.)
Utgivelsesår: 2013