Sigrun Irene Kjærstad

Sigrun Irene Kjærstad

Sigrun Irene Kjærstad er ansatt som overbioingeniør ved LKB-Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus.

Blodprøvetaking i praksis

Astrid-Mette Husøy (red.)
Utgivelsesår: 2013