Kristin Woll

Kristin Woll

Kristin Woll er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Tromsø. Hennes forskningsinteresser er innenfor kreativitet, innovasjon, motivasjon og arbeidsmiljø. Hun disputerte i 2010 med avhandlingen «Betingelser for kreativitet og implementering av nye ideer. En studie av ansattes innovative potensial». Kristin Woll har lang undervisningserfaring både på bachelor- og masternivå.

Organisasjonsteori

Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling, Alexander Styhre og Kristin Woll
Utgivelsesår: 2014

Innovasjon - organisasjon, region, politikk

Birgit Abelsen, Arne Isaksen og Stig-Erik Jakobsen (red.)
Utgivelsesår: 2013