Ronny Kristiansen

Ronny Kristiansen

Ronny Kristiansen er ph.d. og prosjektingeniør ved Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, Avdeling for byutvikling.

Utfordringer for norsk planlegging

Kunnskap. Bærekraft. Demokrati
Nils Aarsæther, Eva Falleth, Torill Nyseth og Ronny Kristiansen (red.)
Utgivelsesår: 2012