Nils Aarsæther

Nils Aarsæther

Nils Aarsæther er dr.philos. og professor i samfunnsplanlegging ved Universitetet i Tromsø, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging. Han har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter om kommunens rolle i lokal samfunnsutvikling og innovasjonsarbeid. Han har også skrevet flere fag- og lærebøker innenfor samfunnsplanlegging.

Innovative kommuner

Toril Ringholm, Håvard Teigen og Nils Aarsæther (red.)
Utgivelsesår: 2013

Utfordringer for norsk planlegging

Kunnskap. Bærekraft. Demokrati
Nils Aarsæther, Eva Falleth, Torill Nyseth og Ronny Kristiansen (red.)
Utgivelsesår: 2012