Øyvind Olsholt

Øyvind Olsholt

Øyvind Olsholt er magister i filosofi fra Universitetet i Oslo. Han var blant de første i Norge til å arbeide profesjonelt med filosofi for barn. Sammen med Ariane B. Schjelderup etablerte Olsholt selskapet Barne- og ungdomsfilosofene (www.buf.no) og har siden opprettelsen i 2000 vært tilknyttet barnehager, skoler og andre institusjoner på prosjektbasis, i tillegg til en omfattende kursvirksomhet. Olsholt og Schjelderup har skrevet flere bøker, alene og sammen med andre, blant annet Filosofi i skolen (1999), Filosofi – Sokrates, Platon og Aristoteles (2001) og Filosofiske samtaler i barnehagen – å ta barns tenkning på alvor (2008).

Filosofi og etikk i barnehagen

Øyvind Olsholt og Ariane B. Schjelderup
Utgivelsesår: 2013