Ingeborg Tveter Thoresen

Ingeborg Tveter Thoresen

Ingeborg Tveter Thoresen var førstelektor ved daværende Høgskolen i Vestfold fram til 2014, hvor hun også var rektor fra 1994-2000. Tveter Thoresens forskning og artikler omhandler utdanningspolitiske endringer, danningens plass samt profesjonens anliggender i barnehagen og barnehagelærerutdanningen. Forfatteren har også skrevet om innflytelsen internasjonal utdanningspolitikk og generell politikk har på barnehagefeltet og profesjonen.

Forfatteren bidro i arbeidet med revidert rammeplan i 2005, og med nasjonale retningslinjer for kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) i den nye barnehagelærerutdanningen. Tveter Thoresen var medlem av den nasjonale UNESCO-kommisjonen og har vært utdanningsdirektør i Buskerud. Hun er en aktiv foredragsholder for barnehagefolk rundt om i Norge.

Barnehagelæreren

Profesjon, politikk og forskning
Ingeborg Tveter Thoresen
Utgivelsesår: 2015

Danning i barnehagen

Perspektiver og muligheter
Kjetil Steinsholt og Maria Øksnes (red.)
Utgivelsesår: 2013

Religioner, mangfold og etikk i barnehagen

Ingeborg Tveter Thoresen og Geir Winje
Utgivelsesår: 2013