Rolv Lundheim

Rolv Lundheim

Rolv Lundheim er biolog (dr. scient) med fysiologi som spesialfelt. Han har jobbet mange år med oppdrag for næringsmiddelindustrien. De siste 15 årene har han vært ansatt som 1. amanuensis ved Høgskolen Dronning Mauds Minne. Gjennom undervisning og forskning har han de senere årene vært spesielt opptatt av forebyggende helsearbeid i barnehagen.

Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen

Mirjam Dahl Bergsland (red.)
Utgivelsesår: 2014

Helse

Forebyggende helsearbeid i barnehagen
Rolv Lundheim
Utgivelsesår: 2013