Hjørdis H.K. Bakke

Hjørdis H.K. Bakke

Hjørdis H.K. Bakke er førstelektor på Dronning Mauds Minne Høgskole med cand.scient-grad i økologi fra AVH (nå NTNU) i Trondheim. Bakke har undervist på grunn- og videreutdanning i barnehagelærerutdanningen, og har i tillegg holdt en rekke kurs om naturfag og naturfagets plass i barnehagen. Hun har også undervisningserfaring fra videregående skole innen naturfag og biologi.

Økologi for grunnskolelærerutdanningen

Naturfag 1-7
Hjørdis H.K. Bakke og Eli Munkebye
Utgivelsesår: 2016

Natur 2

Barn utforsker naturfenomener
Hjørdis H.K. Bakke
Utgivelsesår: 2013

Natur 1

Barn opplever naturen
Hjørdis H.K. Bakke
Utgivelsesår: 2013