Grethe Klæboe

Grethe Klæboe

Grethe Klæboe er lærer ved Charlottenlund barneskole og har ledet skolens utviklingsprosjekt i veiledet skriving. Hun er medforfatter av læreverket God i ord.

Veiledet lesing og skriving i begynneropplæringen

Grethe Klæboe og Dagrun Kibsgaard Sjøhelle
Utgivelsesår: 2013