Ellen Krefting
© Universitetet i Oslo

Ellen Krefting

Ellen Krefting er dr. art (2005) og førsteamanuensis i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Hun har i en årrekke skrevet om, forsket på og undervist i tidlig moderne tenkning og samfunnsliv.

Vestens idéhistorie, bind 3

Modernitetens fødsel. 1600-1800
Ellen Krefting
Utgivelsesår: 2012