Ellen Cathrine Lund

Ellen Cathrine Lund

Ellen Cathrine Lund har en ph.d i historie med avhandlingen Branding Blenda.
Lilleborgs markedsføring overfor husmødre 1950-1970. Lunds faglige engasjement har særlig vært knyttet til samtidshistorie, kvinnehistorie og samspillet mellom kultur og økonomi i utviklingen av forbrukersamfunnet.

Norsk Sykepleierforbund gjennom 100 år (1912-2012)

Bind 1 og 2
Ole Georg Moseng og Ellen Cathrine Lund
Utgivelsesår: 2012