Jeanne Helene Boge

Jeanne Helene Boge

Jeanne Boge er utdanna sjukepleiar med vidareutdanning i intensivsjukepleie og har bak seg ein allsidig sjukepleiepraksis.

Forutan hovudfag i sjukepleievitskap har ho mellomfag i filosofi og praktiskpedagogisk utdanning, og sidan 1994 har ho undervist ved ulike sjukepleiarutdanningar. I 2008 tok ho pH.d.-graden ved Universitetet i Bergen. I dag er ho førsteamanuensis både ved Høgskolen i Bergen og ved Universitetet i Bergen.

Nødvendige omveier

En vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag
Herdis Alvsvåg, Ådel Bergland og Oddvar Førland (red.)
Utgivelsesår: 2013

Kroppsvask i sjukepleie

Eit politisk og historisk perspektiv
Jeanne Boge
Utgivelsesår: 2011