Arvid Birkeland

Arvid Birkeland

Arvid Birkeland er sykepleier med spesial-/videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og i sosial- og helseadministrasjon, og han er cand.san. med sykepleievitenskap som spesialfag fra Universitetet i Bergen. Birkeland har blant annet vært leder for hjemmetjenesten i Sveio Kommune, og var i mange år styrer/daglig leder ved Stølen Psykiatriske Senter. I dag er han ansatt som førstelektor ved Høgskolen Stord/Haugesund, Avdeling for helsefag.

Sykepleie i hjemmet

Arvid Birkeland og Anne Marie Flovik
Utgivelsesår: 2014