Eva Tegnander

Eva Tegnander

Eva Tegnander er jordmor og dr.philos.

Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), hvor hun har ansvar for videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre. I tillegg er Tegnander jordmor og utdanningsleder ved Nasjonalt senter for fostermedisin, Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF i Trondheim.

Jordmorboka

Ansvar, funksjon og arbeidsområde
Anne Brunstad og Eva Tegnander (red.)
Utgivelsesår: 2010