Anne Brunstad

Anne Brunstad

Anne Brunstad er jordmor og cand.polit.

Hun har arbeidet klinisk som jordmor i flere år. Arbeidsområdet har vært hospitaliserte gravide på fødeavdeling og barselavdeling. Brunstad er ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen, jordmorutdanningen.

Jordmorboka

Ansvar, funksjon og arbeidsområde
Anne Brunstad og Eva Tegnander (red.)
Utgivelsesår: 2010