Marit Solhaug

Marit Solhaug

Marit Solhaug er forlagsredaktør i Cappelen Damm Akademisk, der arbeidsområdet er PPS – Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten. Hun er utdannet sykepleier og har hovedfag i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Solhaug har mange års erfaring fra Barneklinikken ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, både som spesialsykepleier, leder og fagutviklings- og forskningssykepleier.

Øvelser i klinisk sykepleie (digital læringsressurs)

med case fra praksis
Cheetham, Dahl, Fossum m.fl.

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 1
Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)
Utgivelsesår: 2015

Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie

En ressursbok
Ida Torunn Bjørk og Marit Solhaug
Utgivelsesår: 2008