Irene Henriksen Aune

Irene Henriksen Aune

Irene Henriksen Aune er sykepleier med IT-utdanning fra Telematikkskolen og markedsføringsledelse fra BI.
Hun har lang fartstid i Norsk Sykepleierforbund, blant annet med IT og dokumentasjon som ansvarsområde. Fra 2002 til 2005 jobbet hun ved avdeling for IT-strategi og statistikk i Sosial- og helsedirektoratet. Aune er i dag prosjektleder i Arendal kommune.