Marie Aakre

Marie Aakre

Marie Aakre er sykepleier med tilleggsutdanning i pedagogikk, statistikk og forskningsmetodikk, personaladministrasjon og ledelse, veiledning og helsefaglig etikk.
Hun er kjent for sitt arbeid knyttet til kreftomsorg og omsorg ved livets slutt, og var sentral i arbeidet med å etablere Kreftavdelingen og Seksjon lindrende behandling ved Regionsykehuset i Trondheim. Hun leder for tiden Rådet for sykepleieetikk i NSF, og er rådgiver og prosessveileder i VEV (Verksted for etikkvirksomhet) ved Unnik i Trondheim.

Helsehjelp til personer med rusproblemer

Stian Biong og Siri Ytrehus (red.)
Utgivelsesår: 2012

Godt, rett, rettferdig

Etikk for sykepleiere
Kai Ingolf Johannessen, Olav Molven og Sidsel Roalkvam, med bidrag fra Marie Aakre
Utgivelsesår: 2007