Sidsel Roalkvam

Sidsel Roalkvam

Sidsel Roalkvam er dr.polit. i sosialantropologi.

Hun har vært forsker ved Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Oslo og førsteamanuensis ved forskningsavdelingen (Diaforsk) ved Diakonhjemmet Høgskole. Nå er hun leder for masterprogrammet i profesjonsetikk og diakoni ved Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Godt, rett, rettferdig

Etikk for sykepleiere
Kai Ingolf Johannessen, Olav Molven og Sidsel Roalkvam, med bidrag fra Marie Aakre
Utgivelsesår: 2007