Cecilie Dale

Cecilie Dale

Cecilie Dale er sykepleier med videreutdanning i nevrokirurgisk sykepleie og embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har klinisk erfaring fra nevrokirurgisk avdeling.

KPO-modellen

En teoribasert modell for dokumentasjon av sykepleie i EPJ
Gunn von Krogh og Cecilie Dale
Utgivelsesår: 2007