Dag-Gunnar Stubberud

Dag-Gunnar Stubberud

Dag-Gunnar Stubberud er førstelektor ved Høgskolen i Oslo, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, der han er tilknyttet videreutdanningen og mastergradsutdanningen i intensivsykepleie. Han er utdannet intensivsykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Foruten praksis fra hjerteovervåking, kirurgisk avdeling og infeksjonsavdeling har han flere års klinisk praksis fra intensivavdeling.

Øvelser i klinisk sykepleie (digital læringsressurs)

med case fra praksis
Cheetham, Dahl, Fossum m.fl.

Sykepleie til personer med hjertesykdom

Dag-Gunnar Stubberud (red.)
Utgivelsesår: 2016

Intensivsykepleie

Tove Gulbrandsen og Dag-Gunnar Stubberud (red.)
Utgivelsesår: 2015

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 1
Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)
Utgivelsesår: 2015