Tove Gulbrandsen

Tove Gulbrandsen

Tove Gulbrandsen er førstelektor og studieleder ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for sykepleie- og helsevitenskap. Hun er utdannet intensivsykepleier og har master i klinisk sykepleievitenskap fra Høgskolen i Oslo. Gulbrandsen har undervist intensivstudenter i årevis og har mange års klinisk praksis fra kirurgisk avdeling, akuttmottak og intensivavdeling.

Intensivsykepleie

Tove Gulbrandsen og Dag-Gunnar Stubberud (red.)
Utgivelsesår: 2015