Anne Marie Flovik

Anne Marie Flovik

Anne Marie Flovik er ansatt som samhandlingskoordinator i Bærum kommune. Hun er sykepleier med spesialutdanning i kreftsykepleie og embetseksamen fra Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. Flovik var i mange år ansatt ved Det Norske Radiumhospital, både som sykepleier og leder. Hun har vært leder i hjemmebaserte tjenester i Bærum kommune og spesialrådgiver i Norsk Sykepleierforbund.

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 1
Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)
Utgivelsesår: 2015

Sykepleie i hjemmet

Arvid Birkeland og Anne Marie Flovik
Utgivelsesår: 2014

Munnstell

Godt munnstell nødvendig og helsebringende
Anne Marie Flovik
Utgivelsesår: 2005