Astrid-Mette Husøy

Astrid-Mette Husøy

Astrid-Mette Husøy er bioingeniør og dr.scient. i biokjemi.

Hun har lang erfaring fra undervisning i blodprøvetaking og medisinsk biokjemi. Som førsteamanuensis har Husøy undervist bioingeniørstudenter både på grunn- og videreutdanningen for bioingeniører ved Høgskolen i Bergen. Hun har også vært med på å starte opp helsefag hovedfag for radiografer, audiografer og bioingeniører (RAB-fagene) ved Universitetet i Bergen. Husøy arbeider som spesialbioingeniør ved Laboratorium for klinisk biokjemi ved Haukeland Universitetssykehus.

Blodprøvetaking i praksis

Astrid-Mette Husøy (red.)
Utgivelsesår: 2013

Blodprøvetaking i praksis

Astrid-Mette Husøy (red.)
Utgivelsesår: 2005