Anne G. Vinsnes

Anne G. Vinsnes

Anne G. Vinsnes er sykepleier og uroterapeut.
Hennes doktoravhandling (2000) og masteravhandling (1993) fra Nordiska Hälsovårdhøgskolan i Gøteborg fokuserte på urininkontinens, kvinner, livskvalitet og helsepersonellets holdninger. Vinsnes er førsteamanuensis og FoU-leder ved Avdeling for sykepleie, Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Helsefremming i kommunehelsetjenesten

Gørill Haugan og Toril Rannestad (red.)
Utgivelsesår: 2014

Urininkontinens

Anne G. Vinsnes
Utgivelsesår: 2005