Vegard Bruun Wyller

Vegard Bruun Wyller

Vegard Bruun Wyller er dr.med. og spesialist i pediatri. Han er professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus, og medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske Legeforening. Wyller har lang erfaring i undervisning, veiledning og studieplanlegging. Andre faglige interesser omfatter medfødte hjertefeil, hjertetransplantasjon, kronisk utmattelsessyndrom (ME) og medisinsk etikk.

FRISK (digital læringsressurs)

Mona Elisabeth Meyer og Vegard Bruun Wyller
Utgivelsesår: 2014

SYK (digital læringsressurs)

Mona Elisabeth Meyer og Vegard Bruun Wyller
Utgivelsesår: 2014

SYK 1+2

Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin
Vegard Bruun Wyller
Utgivelsesår: 2014

FRISK

Cellebiologi, anatomi, fysiologi
Vegard Bruun Wyller
Utgivelsesår: 2014