Siri Ytrehus

Siri Ytrehus

Siri Ytrehus er professor ved Diakonhjemmets høgskole, Institutt for sykepleie og helse, hvor hun arbeider med masterutdanningen i helsetjenester til eldre.

Kvalitetsarbeid i helsetjenester til eldre

Ådel Bergland og Ingunn Moser (red.)
Utgivelsesår: 2013

Helsehjelp til personer med rusproblemer

Stian Biong og Siri Ytrehus (red.)
Utgivelsesår: 2012