Birgit Huus Jensen

Birgit Huus Jensen

Birgit Huus Jensen er cand.ped., og underviser ved Sygeplejeskolen i Vejle Amt, Danmark.

Hun har arbeidet innenfor sykepleien i mange år. Jensen har mange års erfaring med å undervise sykepleierstudenter i pedagogikk og i å veilede og undervise kolleger og sykepleiere i praksis.

Pedagogikk og pasientutdanning

Sykepleiens pedagogiske felt
Susann Lejsgaard Christensen og Birgit Huus Jensen
Utgivelsesår: 2003