Lisbeth Gravdal Kvarme

Lisbeth Gravdal Kvarme

Lisbeth Gravdal Kvarme er sykepleier og helsesøster.
Hun har hovedfag i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo og doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Hun er i dag ansatt som førsteamanuensis ved helsesøsterutdanningen, Høyskolen Diakonova i Oslo.

Fra tanke til handling

Metoder og arbeidsmåter i helsesøstertjenesten
Kari Glavin, Sølvi Helseth og Lisbeth Gravdal Kvarme (red.)
Utgivelsesår: 2007

Helsesøstertjenesten

Fra menighetsykepleie til folkehelsevitenskap
Kari Glavin og Lisbeth Gravdal Kvarme
Utgivelsesår: 2003