Tore Kr. Schjølberg

Tore Kr. Schjølberg

Tore Kr. Schjølberg er høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, videreutdanningen i kreftsykepleie. Han er utdannet sykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap. Schjølberg er for tiden ph.d.-student ved Universitetet i Tromsø og arbeider med en studie om fatigue blant kvinner med brystkreft. Han har arbeidet med utdanning innen kreftsykepleie siden 1985, og har i samme periode vært engasjert i kreftsykepleie nasjonalt og internasjonalt gjennom Forum for sykepleiere i Kreftomsorgen (FKS), European Oncology Nursing Society (EONS) og International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC).

Utøvelse av klinisk sykepleie

Sykepleieboken 3
Unni Knutstad (red.)
Utgivelsesår: 2013

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010