Anne Marie Reitan

Anne Marie Reitan

Anne Marie Reitan er utdannet sykepleier og har oppnådd graden cand.polit.

Hun er ansatt som høgskolelektor ved videreutdanningen i kreftsykepleie, Høgskolen i Oslo. Hun arbeidet som lektor ved videreutdanningen i onkologisk sykepleie, Det Norske Radiumhospital, fra 1985 til 2000. Reitan har bred klinisk erfaring som sykepleier og undervisningserfaring fra sykepleierhøgskoler.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010