Ragnhild Hellesø

Ragnhild Hellesø

Ragnhild Hellesø er førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Hun forsker på samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastleger og spesialisthelsetjenesten, og er spesielt opptatt av hva som skjer med kvaliteten på informasjonen når helsepersonell tar i bruk elektronisk kommunikasjon for å utveksle informasjon. Videre forsker hun på hvilken betydning nye kommunikasjons- og samhandlingsformer har for helsepersonells tilgjengelighet til hverandre, for deres arbeidsprosesser og for kontinuitet i pasientomsorgen. Hellesø har deltatt i en rekke prosjekter om utvikling og implementering av elektronisk pasientjournal (EPJ) i sykehus. Hun har publisert både internasjonalt og nasjonalt om samhandling generelt og om informasjonsprosesser i helsetjenesten spesielt.

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 1
Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)
Utgivelsesår: 2015

Sykepleieres journalføring

Dokumentasjon og informasjonshåndtering
Anne Moen, Ragnhild Hellesø og Asbjørn Berge
Utgivelsesår: 2008