Gunn von Krogh

Gunn von Krogh

Gunn von Krogh er sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo.
Hun har klinisk erfaring fra medisinske og psykiatriske avdelinger. I dag arbeider hun som høgskolelektor ved høgskolen i Oslo, sykepleierutdanningen.

KPO-modellen

En teoribasert modell for dokumentasjon av sykepleie i EPJ
Gunn von Krogh og Cecilie Dale
Utgivelsesår: 2007