Ragnhild Magelssen

Ragnhild Magelssen

Ragnhild Magelssen er sykepleier og sosialantropolog (cand.polit.).

Hun har lang erfaring fra kultursensitivt arbeid i Norge og andre land. Magelssen arbeider som daglig leder ved Avdeling for migrasjonshelse (AFM) i Oslo.

Kultursensitivitet

Om å finne likhetene i forskjellene
Ragnhild Magelssen
Utgivelsesår: 2008