Holger Klintman

Holger Klintman

Holger Klintmann er psykolog og har lang erfaring med behandling av pasienter med kroniske smerter.