Jannike Engelstad Snoek

Jannike Engelstad Snoek

Jannike Engelstad Snoek er lege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og har lang erfaring i arbeid med barn og ungdom med psykiske vansker og deres familier.
Arbeidet inkluderer et utstrakt samarbeid med andre instanser innen helse- og sosialtjenesten med sikte på å gi familien et mest mulig helhetlig helsetilbud. Forfatteren har erfaring med undervisning av helsepersonell ved universitet og høyskoler og har utgitt flere bøker om ungdomspsykiatri.

Møtet med «den andre»

Om psykisk helsearbeid i kommunen
Jannike Engelstad Snoek
Utgivelsesår: 2010

Psykiatri

Kunnskap, forståelse, utfordringer
Jannike Engelstad Snoek og Knut Engedal
Utgivelsesår: 2007