Kari Lislerud Smebye

Kari Lislerud Smebye

Kari Lislerud Smebye er utdannet sykepleier med tilleggsutdanning i pedagogikk og sosiologi.

Hun har arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og er i dag høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold. Smebye har vært ansatt hos Fylkesmannen og Fylkeslegen i Østfold, hvor hun blant annet var prosjektleder for Handlingsplan for eldreomsorgen og har hatt rådgivning og tilsyn som sentrale oppgaver. Hennes engasjement i frivillig arbeid for familier til personer med demens har gitt henne innsikt i og forståelse for de pårørendes situasjon. Hun er aktivt engasjert i utdanningen av sykepleiere og i videre- og etterutdanningen av personell til eldreomsorgen, og har i den forbindelse vært medforfatter på flere fagbøker.

Personer med demens

Møte og samhandling
Anne Marie Mork Rokstad og Kari Lislerud Smebye (red.)
Utgivelsesår: 2008