Olav Molven

Olav Molven

Olav Molven er førsteamanuensis ved Diakonhjemmet Høgskole, Oslo. Han er utdannet jurist og var pasientombud ved Rikshospitalet i perioden 1986–1988. Han har i lang tid hatt deltilknytning til Statens helsetilsyn. Molven arbeider primært med helserettslige spørsmål og har vært medforfatter og utgitt flere bøker om temaet.

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 1
Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)
Utgivelsesår: 2015

Godt, rett, rettferdig

Etikk for sykepleiere
Kai Ingolf Johannessen, Olav Molven og Sidsel Roalkvam, med bidrag fra Marie Aakre
Utgivelsesår: 2007