Kari Martinsen

Kari Martinsen

Kari Martinsen er professor ved Høgskolen i Harstad og ved Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen. Hun har skrevet en rekke bøker, kapitler og vitenskapelige artikler innenfor emnene omsorgsfilosofi, fenomenologi, historie og sosialpolitikk. Flere av hennes publikasjoner er oversatt til dansk, noen også til engelsk. I 1995 mottok hun Eilert Sundts forskningspris, i 2011 ble hun utnevnt til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats innen sykepleie.

Løgstrup og sykepleien

Kari Martinsen og Tom Andersen Kjær
Utgivelsesår: 2012

Å se og å innse

Om ulike former for evidens
Kari Martinsen og Katie Eriksson
Utgivelsesår: 2009

Engasjement og læring

Fagkritiske perspektiver på sykepleie
Herdis Alvsvåg og Oddvar Førland (red.)
Utgivelsesår: 2007

Care and vulnerability

Kari Martinsen
Utgivelsesår: 2006

Samtalen, skjønnet og evidensen

Kari Martinsen
Utgivelsesår: 2005