Kristin Heggen

Kristin Heggen

Kristin Heggen er sykepleier og pedagog.

Hun tok doktorgrad i 1994 og er ansatt som professor ved Seksjon for helsefag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

I den beste hensikt?

«Ondskap» i behandlingssamfunnet
Barbro Sætersdal og Kristin Heggen
Utgivelsesår: 2002