Erik Hauglund

Erik Hauglund

Erik Hauglund er utdannet førskolelærer (1970) og har jobbet flere år i barnehage og førskole.

I dag er han rådgiver i Barne- og familiedepartementet, hvor han har vært en sentral pådriver innenfor omsorg for skolebarn, barnehager og barns oppvekstvilkår. Han har holdt en rekke foredrag og skrevet mange fagartikler knyttet til barnefaglige spørsmål.