Per Kristian Haugen

Per Kristian Haugen

Per Kristian Haugen er cand.psychol. fra Universitetet i Oslo og spesialist i klinisk gerontopsykologi.

Han har arbeidet med forsknings- og prosjektarbeid knyttet til diagnostikk og behandling av demens ved Norsk Gerontologisk Institutt (NGI) og som spesialpsykolog ved Granli senter, alderspsykiatrisk utredningsavdeling. Han er nå seniorforsker ved Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. Haugen har arbeidet nært sammen med Sol Seim om hennes studier.

Aldring og hjernesykdommer

Knut Engedal og Torgeir Bruun Wyller (red.)
Utgivelsesår: 2003